Afghansk Kulturförening

OM AKF

HISTORIA

Afghanska kulturföreningen har funnits sedan mitten av 1980-talet. Det började då en liten skara av afghaner boende i Malmö bestämde sig för att träffas då och då och prata om och diskutera situationen i hemlandet. Alltmer afghaner flydde undan kriget och den politiska förföljelsen i Afghanistan. Den sovjetiska invasionen med den kommunistiska regimen i spetsen tvingade miljontals afghaner på flykt. Det första tillflyktslandet var oftast grannlandet Pakistan. Därifrån begav sig många afghaner till bl.a. Västeuropa och USA.


I början av 1980-talet kom några familjer till Malmö som till antalet kunde räknas till ett tiotal. I mitten på 1980-talet och fram till början av 1990-talet ökade också tillströmningen av afghanska flyktingar till Sverige. Merparten valde att komma till Malmö eftersom det redan fanns landsmän här. Men många kom också direkt till Malmö p.g.a. stadens geografiska läge och dess närhet till kontinenten. De valde att stanna i Malmö för att deras ”täckta ögon” hade öppnats här, som man säger i Afghanistan. Det var under denna del av 1980-talet som man bestämde sig för att ha en första träffpunkt för afghaner. Behovet av en samlingsplats var stor eftersom man gärna ville ses och diskutera, dels läget i Afghanistan, men också livet i det nya landet, Sverige. Föreningen hade då endast ett tiotal medlemmar.


Den afghanska konflikten övergick till inbördeskrig, då Sovjet lämnade Afghanistan och den kommunistiska regimen misslyckades med att hålla ihop och styra landet. Fler afghaner valde att emigrera. Följden blev att det kom ytterligare afghanska flyktingar till Sverige och i synnerhet till Malmö. Det gjorde att föreningen växte något oerhört på kort tid. Afghanistan är än idag ett av världens mest konfliktfyllda land och under den svenska flyktingkrisen 2015 mottog man över 60 000 afghaner i Sverige. Afghansk Kulturförening tog ett stort ansvar under denna tid och skapade många språk- och etableringsfrämjande aktiviteter i föreningslokalen. 


OM AKF

FÖRENINGEN IDAG

Afghansk Kulturförenings roll som en samlingspunkt för medlemmar har förändrats alltmer med tiden. Idag har föreningen över 400 medlemmar. Från att ha varit endast en samlingsplats har föreningen fått en mer informativ och integrerande roll. Afghansk kulturförening har varit det självklara valet för såväl forskare som politiker och beslutsfattare när det gäller informations- och erfarenhetsutbyte. Som en länk mellan föreningsmedlemmar och det övriga samhället, har föreningen även blivit ett forum för lokala organisationer och institutioner. Föreningens samarbete med skolor, studieförbund, kommunen och internationella organisationer betyder väldig mycket för det fortsatta arbetet. Kroksbäckskolan, Studieförbundet NBV, Stadsdelsförvalningen Väster, Malmö Stad och Svenska Afghanistankommittén är några att nämna.


Det huvudsakliga syftet med föreningen är att bedriva ideell verksamhet i form av att främja medlemmarnas gemensamma intresse för afghansk kultur, tradition, språk, historia och etablering i Sverige. Föreningens verksamhet består av aktiviteter som leder till en ökad integration och ett mer hållbart samhälle i alla dess aspekter. Det har alltid varit utgångspunkten för föreningens verksamhet! 

OM AKF

STADGAR

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!