Afghansk Kulturförening

STYRELSEN

Styrelsen har det yttersta ansvaret för föreningen och dess verksamhet.
Styrelsen väljs årligen vid årsmötet för en period på ett år.

ORDFÖRANDE

ZUBAIR HAYA

LEDAMOT

TAHER AZIZI

SUPPLEANT

AFZAL SANGIN

KASSÖR

AMIRDJAN HAKMAL

amirdjan.hakmal@afghankf.se

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!