Afghansk Kulturförening

STYRELSEN

Styrelsen har det yttersta ansvaret för föreningen och dess verksamhet.
Styrelsen väljs årligen vid årsmötet för en period på ett år.

ORDFÖRANDE

ABDUL BAQI TALASH

LEDAMOT

SALIM AZIZI

FÖRENINGSREVISOR

WAZIR KURAISHE

KASSÖR

MAHBOOB RAHIMY

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!